Πρακτικό  κρίσης  προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων

Σήμερα 18 Μαρτίου 2022  και ώρα  9:30, στο  γραφείο  του Δντή  του Γενικού Λυκείου  Καλαμπάκας, κ Καρατώλου Γεωργίου,  επιτροπή  αποτελούμενη από  τους : Καρατώλο  Γεώργιο  Δντη ,  Δερεκενάρη  Γρηγόρη  Υποδντή , Τσίκαρη Αικατερίνη  Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Κασσάλι Αλί   μαθητή  και πρόεδρο  του  τμήματος  Β1, Μποζοβίτη Κων/νο   μαθητή  και  πρόεδρο  του  τμήματος Β2, Τάμπα Γεώργιο  μαθητή  και  πρόεδρο  του  τμήματος Β3, συνεδρίασε  με  σκοπό  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  των ταξιδιωτικών  γραφείων  για  την  διοργάνωση  διήμερης  εκδρομής  της  Β  τάξης  του  Λυκείου  μας  στην  Αθήνα  στις  7-8-9  Απριλίου  2022.

Η  επιτροπή  αφού  άνοιξε  τις διαθέσιμες  προσφορές  και  έλαβε  υπόψη  τις  προδιαγραφές   της  από  11/03/2022  προκήρυξης   της  εκδρομής  για  ξενοδοχείο  4*,   τις  ταξινόμησε  με  βάση  την  προσφερόμενη  τιμή  σε  αύξουσα   σειρά  και  με  βάση  την  ταξινόμηση  αυτή  αλλά  και  τη  συλλογή  πληροφοριών  για  τα  προσφερόμενα  από  τα  τουριστικά  γραφεία  ξενοδοχεία, αποφασίστηκε  η   εκπαιδευτική  επίσκεψη  να  πραγματοποιηθεί  με  το  τουριστικό  γραφείο   «Tirogiannis tours»  Καρδίτσα,  με  τιμή  προσφοράς   88,94€ / μαθητή  και   ξενοδοχείο  το   Xenophon   4*.

Για  το  λόγο  αυτό, συντάχθηκε  η  παραπάνω  πράξη  και  υπογράφηκε.

Εκ  της  Διευθύνσεως  του Λυκείου

Για  περισσότερες  πληροφορίες, τα  τουριστικά  γραφεία  μπορούν  να  απευθύνονται  στα  τηλέφωνα  2432022317 και  2432075000.