Σήμερα 1 Απριλίου  2022,ημέρα  Παρασκευή   και ώρα  10:30, στο  γραφείο  του Δντή  του Γενικού Λυκείου  Καλαμπάκας, κ Καρατώλου Γεωργίου,  επιτροπή  αποτελούμενη από  τους :

  • Καρατώλο Γεώργιο,  Δντη ως  πρόεδρο,
  • Δερεκενάρη Γρηγόρη,  Υποδιευθυντή και  αρχηγό  της  εκδρομής  ως  μέλος ,
  • Χρυσικού Ειρήνη Καθηγήτρια Φιλόλογο ως  μέλος ,
  • Μπλούτσο Παναγιώτη  μαθητή της  Γ  τάξης   και πρόεδρο  του  δεκαπενταμελούς  ως  μελος  και
  • Βαϊου Αθανάσιο μαθητή  της  Γ τάξης   και  μέλος    του  δεκαπενταμελούς  ως  μέλος,

συνεδρίασε  με  σκοπό  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  των ταξιδιωτικών  γραφείων  για  την  διοργάνωση  τριήμερης   εκπαιδευτικής  εκδρομής  της  Γ  τάξης  του  Λυκείου  μας  στην  Πάτρα στις  14-15-16 και 17   Απριλίου  2022.

Η  επιτροπή  αφού  άνοιξε  τις διαθέσιμες  προσφορές  και  έλαβε  υπόψη  τις  προδιαγραφές   της  από  28/03/2022  προκήρυξης   της  εκδρομής  αλλά  και  επιπλέον :

  • τη θέση  του  προτεινόμενου  ξενοδοχείου ( 4*  εντός  της  πόλης  ή  αν  δεν  υπήρχε  δυνατότητα, όσο  το  δυνατόν πιο  κοντά  σε  αυτή)
  • τα  διαθέσιμα   μεταφορικά  μέσα  (λόγω  του  οριακού  τελικού  αριθμού  των  συμμετεχόντων  57 μαθητές + 4 εκπαιδευτικοί  προτιμήθηκε  η  χρήση  δύο  λεωφορείων)
  • η τιμή  προσφοράς/ μαθητή

αποφάσισε με  ψήφους  4 προς 1,  να  αναθέσει  την  παραπάνω  εκπαιδευτική  εκδρομή στο  γραφείο  γενικού  τουρισμού  «Tirogiannis  Tours»,   με  τιμή  προσφοράς  189,25€ / μαθητή, ξενοδοχείο  διαμονής  το  Ξενοδοχείο  Achaia  Beach 4*  και  μετακίνηση  με  δύο(2)  λεωφορεία.

Για  το  λόγο  αυτό, συντάχθηκε  η  παραπάνω  πράξη  και  υπογράφηκε  από  τον πρόεδρο  και  τα  μέλη.

**  Για  περισσότερες  λεπτομέρειες  τα  τουριστικά  γραφεία  μπορούν  να  επικοινωνούν  με  το   σχολείο  στα  τηλέφωνα  2432075000  και  2432022317.