Καλλιάς Γεώργιος2023 έως και σήμερα
Καρατώλος Γιώργος 2020 -2023
Σταυράκης Δημοσθένης 2011 – 2020
Λαδάς Γεώργιος2008 – 2011
Μπέλλος Ιωάννης 2004 – 2008
Αγγέλης Λάμπρος 2001 – 2004
Πούλιος Νικόλαος 1999 – 2001
Πλιάτσικας Δημήτριος 1988 – 1999
Αρσενίου Ειρήνη1987 – 1988
Αντωνάκης Θωμάς 1986 – 1987
Παπαδημητρίου Ιωάννης 1986 – 1986
Γιοντζής Κωνσταντίνος 1983 – 1986
Στασινοπούλου Αγγελική 1982 – 1983
Χατζηϊεσσαί Μαρία 1976 – 1982
Τσιμπονάκης Χρήστος 1974 – 1976
Τρυφερούλης Κωνσταντίνος 1972 – 1974
Ίκκου Αναστασία 1972 – 1972
Μπέντας Νικόλαος 1969 – 1972
Ντάφος Χρήστος 1967 – 1969
Κρητικός Γεώργιος 1966 – 1967
Λυρίτσης Παρασκευάς 1965 – 1966
Ντάφος Χρήστος 1964 – 1965
Λυρίτσης Παρασκευάς 1963 – 1964
Βλαχόπουλος Αναστάσιος 1960 – 1963
Νταϊλιάνης Στέφανος 1958 – 1960
Κοτρώνης Παναγιώτης 1957 – 1958