Με τον όρο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.
Ο σκοπός του σχολικού κανονισμού δεν είναι ο περιορισμός της ελευθερίας οποιουδήποτε, αλλά:

 • η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την
  απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου,
 • η διαμόρφωση κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της
  σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με
  ανοχή και αναγνώριση που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της
  προσωπικότητας των μαθητών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.