Πρακτικό  κρίσης  προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων

Σήμερα 16 Μαρτίου 2022  και ώρα  9:30, στο  γραφείο  του Δντή  του Γενικού Λυκείου  Καλαμπάκας, κ Καρατώλου Γεωργίου,  επιτροπή  αποτελούμενη από  τους : Καρατώλο  Γεώργιο  Δντη ,  Δερεκενάρη  Γρηγόρη  Υποδντή , Μουλά  Κυριακή  Καθηγήτρια Μαθηματικών, Βλιώρα  Χρήστο μαθητή  και πρόεδρο  του  τμήματος  Α1, Μπάκου  Στεφανία  μαθήτρια  και  πρόεδρο  του  τμήματος Α2, Πούλιου  Βασια  μαθήτρια  και  μέλος  του 5μελούς  συμβουλίου  του τμήματος  Α3  και   Φίλου  Μαρία  μαθήτρια  και  πρόεδρο  του  τμήματος  Α4, συνεδρίασε  με  σκοπό  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  των ταξιδιωτικών  γραφείων  για  την  διοργάνωση  διήμερης  εκδρομής  της  Α  τάξης  του  Λυκείου  μας  στη  Θεσσαλονίκη  στις  7-8  Απριλίου  2022.

Η  επιτροπή  αφού  άνοιξε  τις διαθέσιμες  προσφορές  και  έλαβε  υπόψη  τις  προδιαγραφές   της  από  10/03/2022  προκήρυξης   της  εκδρομής  για  ξενοδοχείο  4*, καθώς  και  το  γεγονός  ότι  η  προτίμηση   μαθητών  και  συνοδών  εκπαιδευτικών  για  τη  διανυκτέρευση  ήταν   σε  ξενοδοχείο  εντός  της  πόλης  και  κοντά  στο  κέντρο της,  τις  αξιολόγησε  ταξινομώντας  τις  με  βάση  την  προσφερόμενη τιμή από  τη  μικρότερη  στη  μεγαλύτερη.  Μετά  την ταξινόμηση,  μειοδότης  των  προσφορών  ανακηρύχθηκε  το  γραφείο  γενικού  τουρισμού  «Τουριστική  Λάρισας»,   με  τιμή  προσφοράς  53€ / μαθητή  και  ξενοδοχείο  διαμονής  το  Ξενοδοχείο  Anatolia.

Έτσι  αποφασίστηκε  η   εκπαιδευτική  επίσκεψη  να  υλοποιηθεί  με  το παραπάνω  τουριστικό  γραφείο.  

Για  το  λόγο  αυτό, συντάχθηκε  η  παραπάνω  πράξη  και  υπογράφηκε.

Εκ  της  Διευθύνσεως  του  Λυκείου

Για  περισσότερες  πληροφορίες, τα  τουριστικά  γραφεία  μπορούν  να  απευθύνονται  στα  τηλέφωνα  2432022317 και  2432075000.