Ενημερώνουμε τους  γονείς  και  κηδεμόνες  των μαθητών των  τάξεων  Α  και  Β  ότι  μπορούν  μετά  την  ηλεκτρονική  παραλαβή  των  ελέγχων  επίδοσης  των παιδιών  τους  που  έγινε  σήμερα  Δευτέρα  21/06/2022, να  μεταβούν  στο  σχολείο  τις ημέρες  Τρίτη  21/06/2022   ή  Τετάρτη  22/06/2022  και  ώρες  9:00 – 12:00, για  να  παραλάβουν  τον  έλεγχο  επίδοσης  του/των  παιδιού/ών  τους  σε  έντυπη  μορφή  και να  συναντήσουν  τους  εκπαιδευτικούς  του  σχολείου  μας  ώστε  να  ενημερωθούν  αναλυτικά  για  την επίδοσή του/των  παιδιού/ών  τους  μετά  και  τις  γραπτές  εξετάσεις.