Το  σχολείο  μας  είναι  το  μοναδικό  Γενικό  Λύκειο  στην  περιοχή  του  δήμου  Μετεώρων  και  έχει  έδρα  την  Καλαμπάκα  που  είναι  η  πρωτεύουσα  του  Δήμου.  Εξυπηρετεί  εκπαιδευτικά  τόσο  την  περιοχή της Καλαμπάκας  όσο  και  τα  γύρω  χωριά. Την  τρέχουσα  σχολική  χρονιά  2021-22, είχε  στο  δυναμικό  του   250 μαθητές  και  31  καθηγητές.

Κτηριακά  αποτελείται  από  τρία    συγκροτήματα. Το  κύριο  διδακτήριο  εμβαδού  περίπου  1750τμ (ισόγειο  και  1ος  όροφος),  αποτελείται  από    13 (δεκατρείς)  αίθουσες  διδασκαλίας  και  τρία  εργαστήρια :  2 εργαστήρια  Φυσικής  και  ένα  Πληροφορικής.

Ένα  δεύτερο  μικρότερο κτηριακό  συγκρότημα  αποτελείται  από  τρείς  επιμέρους  χώρους,   οι  οποίοι  χρησιμοποιούνται  είτε  σαν  αποθηκευτικοί  χώροι  είτε  σαν  χώροι  απασχόλησης  των  μαθητών  κατά  το  μάθημα  της  Φυσικής  Αγωγής, όταν ο  καιρός  δεν  επιτρέπει  το  μάθημα  να  γίνεται  στην αυλή.

Τέλος  υπάρχει     και  ένα  τρίτο  κτηριακό  συγκρότημα  το  οποίο  έχει  από  παλιά  κατασκευαστεί  αλλά  λόγω  αρχικών  κακοτεχνιών  και  σφαλμάτων, είχε  εγκαταλειφθεί  και  δεν  χρησιμοποιείτο  για  πολλά  χρόνια. Τη  φετινή σχολική  χρονιά  2021-22, έγιναν  με  πρωτοβουλία  της  Διεύθυνσης,  έργα  συντήρησης  και  βελτιώσεων  στον  χώρο  αυτό,  με  αποτέλεσμα  να  είμαστε  στην  ευχάριστη  θέση  να  πιστεύουμε  ότι  τη  νέα  σχολική  χρονιά  2022-23,  το  κτήριο  αυτό  θα  είναι  πλήρως  λειτουργικό  και  θα  παραδοθεί  στους  μαθητές  για  χρήση. Το  κτηριακό  αυτό  συγκρότημα  περιλαμβάνει   αίθουσα  πολλαπλών χρήσεων  υψηλών  προδιαγραφών  και  χώρους  που  μπορούν  εύκολα  να  χρησιμοποιηθούν  σαν  χώροι  συνάντησης  μαθητών-καθηγητών  (πχ  σχολική βιβλιοθήκη)  ή  και  χώροι  αποδυτηρίων  για  το  μάθημα  της  φυσικής  αγωγής.