Προθεσμία αποστολής του mail στο σχολείο

από Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έως και Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Όλοι οι μαθητές θα συμπληρώσουν την Αίτηση Δήλωση (Α-Δ) «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ (ΜΟΝΟ μαθητής/ρια) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021» εκτός από εκείνους που ενδιαφέρονται για τα παρακάτω 3 Μουσικά Τμήματα :

· Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου,

· Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

· Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

οι οποίοι επιπλέον θα πρέπει να συμπληρώνουν και την «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής»

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται/αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail ) από τους μαθητές/ριες απαραίτητα στο mail του σχολείου : mail@1lyk-kalamp.tri.sch.gr. Σαν θέμα στο μήνυμά σας συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμό σας και τα γράμματα Α-Δ (πχ ΚΑΡΑΤΩΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α-Δ)

Αρχικά ο/η υποψήφιος/α βρίσκει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, το υπόδειγμα της Α-Δ (Α-Δ Υποψηφίου-μόνο μαθητής/ρια), το κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει (πχ Word) και το αποθηκεύει συμπληρωμένο.

Τέλος, το αποστέλλει συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με e-mail), μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (από 25 Νοεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου) στο Λύκειο.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/ρια θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε/απέστειλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης.

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο Λύκειο, στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα.

Με νεότερες οδηγίες αργότερα, ο/η υποψήφιος/α ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης.

Όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στη διεύθυνση : https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/geniko-lykeio-m/gel-aitisi-panel

πατώντας πάνω στον σύνδεσμο που εμφανίζεται στη σελίδα.(αν δεν ανοίγει αντιγράψτε τον σύνδεσμο στη γραμμή διευθύνσεων του Google και μπείτε από εκεί ή μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και ακολουθήστε τα αντίστοιχα link)

Ευχαριστώ και ότι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, στείλτε μου στο karatolosgeorge@gmail.com ή επικοινωνήστε με τον Κο Δερεκενάρη.

Καρατώλος Γιώργος

Διευθυντής