Κατεβάζετε το αρχείο zip στον υπολογιστή σας πατώντας εδω.

Αποσυμπιέζετε το αρχείο αυτό.

Από τα περιεχόμενα του φακέλου αντιγράφετε το αρχείο Glos091F σε έναν άλλο φάκελο

Χρησιμοποιείτε τον Διερμηνευτή της Γλώσσας εκτελώντας το αρχείο αυτό είτε απ’ ευθείας είτε εκτελώντας πρώτα μια σύντομη εγκατάσταση.