Επιμορφωτική  ημερίδα  με  τίτλο  “Καθηγητές  και  σύγχρονες  τεχνολογίες  τάξης”  έγινε  σήμερα  Πέμπτη  23  Ιουνίου  2022  στο  σχολείο  μας.  Καλεσμένος  και  κεντρικός  ομιλητής-εκπαιδευτής,   ήταν  ο  υπεύθυνος  Πληροφορικής  και  Νέων Τεχνολογιών  της  ΔΔΕ  Τρικάλων Μποντίλας  Λεωνίδας  καθηγητής  κλάδου  ΠΕ86 (Πληροφορικής)  ο οποίος  με  τη  συνεργασία  των   εκπαιδευτικών  Πληροφορικής  του  σχολείου  μας,  κ.κ   Δερεκενάρη   και  Καραθάνου,   ετοίμασε  το  υλικό  της  ημερίδας  και  το  παρουσίασε.

Κατά  τη  διάρκεια  της  ημερίδας  έγινε  επίδειξη  και  εκπαίδευση  σε  νέα  διαθέσιμα  εργαλεία,  κατάλληλα  για  δημιουργία   και  σχεδίαση  ενός  σύγχρονου  και  ηλεκτρονικού  μαθήματος. Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσίασε  η  εκπαίδευση  στη  χρήση  του  δια δραστικού  πίνακα  σε  αρκετές  ειδικότητες.