Επιμορφωτική  ημερίδα, οργανώθηκε  σήμερα  Παρασκευή  24  Ιουνίου  2022  στο  σχολείο  μας  ε  θέμα  “Ανάπτυξη  συνεργατικών  σχέσεων  στη  σχολική μονάδα” .

Στην  ημερίδα  προσκεκλημένος  ήταν  ο  Προϊστάμενος  του  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ  Τρικάλων  κ. Σπαθής  Απόστολος  και  η  Ψυχολόγος  κ. Δηληλίγκα  Στεργιανή. Έγινε  μια  πολύ  ενδιαφέρουσα  συζήτηση  μεταξύ  των  προσκεκλημένων   και  των  καθηγητών  του  συλλόγου  διδασκόντων   σχετικά  με  τους   εξής  θεματικούς  άξονες :

  • συμπερίληψη   των  μαθητών  με  ειδικές  δεξιότητες  στα   σχολεία  γενικής  παιδείας.
  • σχέσεις  μεταξύ  μαθητών  και  προβλήματα  που  ανακύπτουν  στη  σχολική  καθημερινότητα.
  • σχέσεις   μεταξύ  μαθητών-καθηγητών,  προβλήματα   τάξης   και  αντιμετώπισή  τους.
  • σχέσεις  σχολείου  οικογένειας.