Καλούνται  οι  απόφοιτοι   παλαιοτέρων  ετών ΓΕΛ  ή ΕΠΑΛ   που  θέλουν  να  συμμετάσχουν  στις  Πανελλαδικές  εξετάσεις  2021  να  υποβάλλουν  την  Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ)  συμμετοχής  τους  στο  διάστημα  από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

Καθορισμός Ημέρας και Ώρας  κατάθεσης  της  Αίτησης-Δήλωσης(Α-Δ)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει  στο  mail του σχολείου μας  mail@1lyk-kalamp.tri.sch.gr   να εκδηλώσουν την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μας  μονάδα για υποβολή της Α-Δ  τους, οπότε  θα  λάβουν απαντητικό mail όπου θα   ορισθεί η ακριβής ώρα και ημέρα αυτής  της  μετάβασης (εναλλακτικά  μπορούν  να   επικοινωνούν  με  το  σχολείο μας  στα τηλέφωνα   2432075000 ή 2432022317 από  τις  8:00  έως  τις  12:00  καθημερινά).  Η  επικοινωνία  μέσω  mail  για  τον  καθορισμό  της  ημέρα  και  ώρας  κατάθεσης  της  Α-Δ προτείνεται, καθώς  στο  απαντητικό  mail  που  θα  λάβουν, θα  υπάρχουν  τα  απαραίτητα  στοιχεία  που  θα   δικαιολογούν τη   μετακίνησή  τους  στο σχολείο μας, σε περίπτωση που χρειαστεί να τη  δικαιολογήσουν  σε  ένα πιθανό  έλεγχο.

Τι  πρέπει  να  κάνουν  οι  υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι αφού  βρουν  αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/Εξετάσεις/Γενικό Λύκειο/Αίτηση για Πανελλαδικές, το υπόδειγμα της Α-Δ (Α-Δ απόφοιτος), θα  πρέπει  να το  κατεβάσουν και αν μπορούν το εκτυπώσουν. Αν δεν μπορούν να το εκτυπώσουν, μπορούν να το προμηθευτούν από  το  σχολείο  μας. Στη συνέχεια το συμπληρώνουν χειρόγραφα (μόνο τα γκρι στοιχεία) και το υποβάλλουν συμπληρωμένο, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο μας ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους Λύκειο. Ο  απόφοιτος  δεν  υποχρεούται  να  καταθέσει  την Α-Δ  του  στο  Λύκειο  που  αποφοίτησε. Σε  όποιο  Λύκειο  όμως  υποβληθεί  η Α-Δ, σε αυτό  ή στο αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο θα εξεταστεί.

Οι υποψήφιοι  όταν έρθουν  στο  σχολείο  θα  πρέπει  να  έχουν  μαζί τους :

  • ένα  ευκρινές  αντίγραφο  του  απολυτηρίου  τους  
  • την αστυνομική  τους  ταυτότητα 
  • το  καρτελάκι με τον  8ψήφιο  κωδικό  υποψηφίου  που  είχαν  όταν συμμετείχαν  την  προηγούμενη  φορά  στις  Πανελλαδικές  εξετάσεις.  

Επίσης  για  να   δικαιολογηθεί  η  μετακίνησή  τους  στη  σχολική  μας  μονάδα (σε περίπτωση  ελέγχου  στο  δρόμο)  θα  πρέπει  να  έχουν  μαζί  τους:

  • το απαντητικό mail του σχολείου, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής μέρα μετάβασης σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική,
  • την με αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β’826) ΥΑ (ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αποφοίτων)  την  οποία  θα  τους  έχουμε  αποστείλει  με  το  απαντητικό mail

Θα  μετακινηθούν  χρησιμοποιώντας τον κωδικό SMS 3 (μετάβαση σε Δημόσια Υπηρεσία…)

Επισημάνσεις 

  • Όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση δηλώσουν υποψηφιότητα για νέα εξέταση, και τελικά δεν προσέλθουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, μετά την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων προσέρχονται στο Λύκειό τους, ώστε να υπαχθούν στο ποσοστό του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, εφόσον το επιθυμούν, και εφόσον το δικαιούνται, όσοι δηλαδή είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ το 2019 ή το 2020.
  • Οι  απόφοιτοι  που  θέλουν  να   υπαχθούν  στο  ποσοστό  του  10%  των  θέσεων  χωρίς νέα εξέταση, δεν υποβάλλουν τώρα   Αίτηση-Δήλωση  αλλά  θα  υποβάλλουν  κατευθείαν μηχανογραφικό   όταν  αργότερα  ανακοινωθεί  η  αντίστοιχη  προθεσμία  κατάθεσης  Μηχανογραφικών. Αν τυχόν όμως επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση (αυτό  επίσης  θα  γίνει  αργότερα όταν εκδοθούν οι αντίστοιχες προκηρύξεις για  Στρατό, Αστυνομία κλπ… αλλά  πριν  την κατάθεση  του  Μηχανογραφικού) στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Όσοι υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), άρα συμμετέχουν στη διαδικασία με βάση τις επιδόσεις τους από τη τελευταία συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες.
  • Όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2021 με ένα ενιαίο σύστημα εισαγωγής.  Οι απόφοιτοι-υποψήφιοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2021, θα εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα και θα είναι υποψήφιοι για ένα (1) μόνο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος. Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Ειδικότερα, αν επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε θα πρέπει να δηλώσουν ως τέταρτο μάθημα είτε το μάθημα των Μαθηματικών προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της Βιολογίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου.
  • Όλες  τις  σχετικές  πληροφορίες, μπορείτε  να  τις  αναζητήσετε  στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου Παιδείας  www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/Εξετάσεις/Γενικό Λύκειο/Αίτηση για Πανελλαδικές.

Εκ  της  Διευθύνσεως  του ΓΕΛ Καλαμπάκας