Για  όσους  και  όσες  ενδιαφέρονται  για  εισαγωγή  σε :    

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), 

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), 

Σχολή Ικάρων (ΣΙ), 

Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), 

Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), 

Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) , 

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), 

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και 

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.  

Διαβάστε  την  προκήρυξη  ΕΔΩ