Πρόλογος

Ο  «Εσωτερικός  Κανονισμός λειτουργίας σχολείου»  είναι  ένα  σύνολο  κανόνων που στοχεύουν  στην  όσο  το  δυνατόν  πιο  αποτελεσματική  λειτουργία  ενός  σχολείου.  Είναι  μια  κωδικοποίηση  των  βασικών  λειτουργιών  της  σχολικής  καθημερινότητας, με σκοπό τη διευκόλυνσή της  αλλά  και  την  πρόληψη ή την ευκολότερη αντιμετώπιση δυσάρεστων καταστάσεων.  Ένας  εσωτερικός  κανονισμός  όμως σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να αποτελεί  μέσο  πίεσης  ή   αναγκαστικής  επιβολής   των  κανόνων  που  περιλαμβάνει, αλλά  αντίθετα  πρέπει  να  αποτελεί  ένα  μέσο  δημιουργίας  των  συνθηκών  εκείνων  οι  οποίες  θα  αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος   αλλά  και  ενός  κλίματος  αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης, ανάμεσα σε μαθητές, καθηγητές και γονείς.

Το  ίδιο το Σύνταγμα  της  χώρας  μας  άλλωστε  αλλά  και  η  «Διεθνής Σύμβαση  για τα Δικαιώματα  του  παιδιού», ανάγουν  σε  πρωταρχικούς σκοπούς  του  εκπαιδευτικού  μας  συστήματος, την  αναγκαιότητα  ανάπτυξης και εφαρμογής  θεσμών, που  προωθούν  την  καλλιέργεια  της  πνευματικής, ηθικής  και επαγγελματικής   καλλιέργειας  των  νέων   αλλά  και  την  εφαρμογή  σχολικής  πειθαρχίας  με  τρόπο  όμως  που να  ταιριάζει στην  αξιοπρέπεια  όλων  των  εμπλεκομένων  στη  σχολική κοινότητα.

Τέλος  τόσο  το  Σύνταγμα  όσο  και  οι  νόμοι  που  διέπουν  τη  σχολική  ζωή  στη  χώρα μας, ορίζουν  σαν  βασική  παράμετρο  του  Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήματος, την  προώθηση   του  δημοκρατικού  πνεύματος στους  νέους, πράγμα  που  συστηματικά  καλλιεργείται  μέσα  από  τη  συμμετοχή των  τελευταίων  σε  αντίστοιχα  μαθήματα  του  ωρολογίου  προγράμματος  σπουδών, αλλά  και από  την  εμπλοκή  τους   σε  διαδικασίες  εκλογής  μαθητικών  αντιπροσώπων  σε  εφαρμογή  των  κανόνων  της  δημοκρατίας.

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας, στοιχεία τα οποία συναντάμε στη λειτουργία κάθε δημοκρατικά οργανωμένης ομάδας.

Το σχολείο – εκτός του προφανούς στόχου της μάθησης – έχει επωμισθεί και τον δύσκολο ρόλο να εναρμονίσει τον έφηβο με την κοινωνία. Ο έφηβος μαθητής έχει το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και να του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Δικαιούται δηλαδή ελευθερίας, η οποία με τη σειρά της γεννά αίσθημα ασφάλειας και υπευθυνότητας. Παράλληλα όμως, η σχολική κοινότητα δικαιούται  να ζητήσει  τη συνεισφορά του έφηβου μαθητή – πολίτη στην ομαλή λειτουργία της  και  αυτό  ουσιαστικά  κάνει, καταγράφοντας  ένα  σχολικό κανονισμό λειτουργίας  της.

Λειτουργία  Σχολείου

Ωράριο  Λειτουργίας – Πρωινή  προσέλευση  – Αποχώρηση

Το  ωράριο  καθημερινής  λειτουργίας  του  σχολείου ορίζεται  όπως  παρακάτω(το ιδιο ισχύει  και  σε  περιόδους  εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης)

1η ώρα 8:15 –  9:00
2η ώρα 9:10  9:55
3η ώρα 10:05  10:45
4η ώρα 10:55  11:35
5η ώρα 11:45  12:25
6η ώρα 12:30  13:10
7η ώρα 13:15  13:45

Οι  εκπαιδευτικοί  που  έχουν  εφημερία  στον  Α’ κύκλο εφημεριών, προσέρχονται    στο  σχολείο  στις  8:00   ενώ  οι  υπόλοιποι  εκπαιδευτικοί  και  οι  μαθητές  μέχρι  τις  8:15  που  είναι  το  πρώτο  κουδούνι  της  ημέρας.

Είναι  πολύ  σημαντική η έγκαιρη  προσέλευση  τόσο  των μαθητών όσο  και  των  εκπαιδευτικών  στο  σχολείο  και  η  παρουσία  όλων  στην πρωινή  συγκέντρωση, καθώς  είναι   μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης  όλης  της  σχολικής  κοινότητας  για  ενημέρωση  από  τον Διευθυντή  του  σχολείου  αλλά   και  για  απλή επαφή  και  ψυχολογική προετοιμασία  για  το  εκπαιδευτικό  έργο  που  θα  ακολουθήσει. Παράλληλα  η  έγκαιρη  προσέλευση  στο  σχολείο,  διασφαλίζει  την ομαλή  ροή  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  στη  συνέχεια της ημέρας, χωρίς  πολλές  διακοπές  των  μαθημάτων  αλλά  και  μαθητές  που  να  περιφέρονται  άσκοπα  στο  χώρο  του  σχολείου.

Η  καθυστερημένη  προσέλευση  μαθητών  στο  σχολείο  πρέπει  να  αποφεύγεται και ειδικά  όταν  επαναλαμβάνεται  τακτικά,  ελέγχεται  από  τον  Διευθυντή  του  σχολείου  μετά  από  εισήγηση  των  αρμοδίων  καθηγητών  και  ενημέρωση  των γονέων-κηδεμόνων.

Η  αποχώρηση  των  μαθητών  γίνεται  με  βάση  το  ωρολόγιο  πρόγραμμα  μετά  το πέρας  των μαθημάτων και ανάλογα  το  τμήμα και  την  τάξη  τους.

Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της, εφόσον αυτό είναι ανήλικο.

Σχολική Ζωή

Φοίτηση  Μαθητών

Η  φοίτηση  των  μαθητών  πρέπει  να  είναι  τακτική  και  η  παρακολούθηση  των  μαθημάτων  μη  επιλεκτική. Οι  πολλές  απουσίες  σημαίνουν  δημιουργία  εκπαιδευτικού  κενού  και  παγίωση  μιας  λάθους  αντίληψης  σχετικά  με  την  συνέπεια  και  την  εργατικότητα που  θα  πρέπει  να  χαρακτηρίζουν  έναν νέο  και αυριανό  πολίτη  μιας  σύγχρονης  χώρας.  Οι  απουσίες  των μαθητών  πλέον  δεν  διαχωρίζονται (από το 2018) σε  δικαιολογημένες  και  αδικαιολόγητες και  όλες  θεωρούνται  αδικαιολόγητες.

Στο σύνολό  τους  οι  απουσίες  δεν  μπορούν να  υπερβούν  τις 114. Σε  αντίθετη περίπτωση η φοίτηση του μαθητή  κρίνεται Ανεπαρκής. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Δικαιολογούνται  μόνο  απουσίες  ειδικών περιπτώσεων  όπως  η περίπτωση  που  ένας  μαθητής  νοσήσει  από  covid-19 η στην περίπτωση  ενός  έκτακτου  και επείγοντος περιστατικού  που απαιτεί  άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο.

Η  αναχώρηση  μαθητή  από  το σχολείο γίνεται  μετά  από  άδεια  του  Διευθυντή και ενημέρωση  του γονέα-κηδεμόνα.

Η φοίτηση  σε  συνδυασμό  με  την  επίδοση  των  μαθητών, πρέπει  να  αποτελεί   αντικείμενο  ενημέρωσης   και  των  κηδεμόνων  τους. Για  τον  λόγο  αυτό  το  σχολείο  μας  έχει  ορίσει  ημέρα  ενημέρωσης γονέων- κηδεμόνων,  που  για  τη  φετινή  σχολική  χρονιά  (2022-23) είναι  η  Πέμπτη. Ο Διευθυντής  του  σχολείου  ενημερώνει  στην αρχή  του  διδακτικού έτους, τους  γονείς-κηδεμόνες  των μαθητών  σχετικά  με  τη  διαθεσιμότητα  των  εκπαιδευτικών  τη συγκεκριμένη  ημέρα ενημέρωσης  και  οι  γονείς  μετά  από  συνεννόηση  με  τη  γραμματεία  του  σχολείου, μπορούν  να  επισκέπτονται   τον σχολικό  χώρο  και να  ενημερώνονται από  τους  εκπαιδευτικούς  για  την  φοίτηση  και  την επίδοση  των παιδιών  τους.

Η  φοίτηση  των  μαθητών  του  σχολείου, χαρακτηρίζεται  με  πράξη  του  συλλόγου  διδασκόντων την  ημέρα  λήξης  των μαθημάτων  του  σχολικού έτους, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του  Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Συμπεριφορά  μαθητών – Παιδαγωγικός  έλεγχος

Βασικοί  στόχοι  του Σχολείου, είναι  η σφυρηλάτηση  ακέραιου και  ισχυρού  χαρακτήρα  στους  μαθητές  του, καθώς  επίσης  και η καλλιέργεια  κοινωνικής  συνείδησης  και  προϋποθέσεων  εξέλιξής  τους  σε  ολοκληρωμένες  προσωπικότητες.  Οι  στόχοι  αυτοί  επιδιώκονται  κυρίως  με  θετικά  μέτρα, όπως  η  καλλιέργεια  αξιών  και  η  άσκηση  σε  συνήθειες  και τρόπους  ζωής  που  θεμελιώνουν  τις  αξίες  αυτές. Παράλληλα  το  σχολείο  έχει  θεσπίσει  βασικούς  κανόνες  που  ισχύουν  για  όλους  όσους   βρίσκονται  μέσα σ’  αυτό.

Ειδικότερα :

 • Δεν επιτρέπεται η  χρήση  κινητού στους  χώρους  του  σχολείου. Σε  περίπτωση  που  μαθητής  εντοπισθεί  να  χρησιμοποιεί  κινητό για  πρώτη  φορά, αυτό  μένει  στο  γραφείο  του  Διευθυντή  και  παραδίδεται  στον  κηδεμόνα  του  μαθητή την  επόμενη  εργάσιμη. Σε  περίπτωση  που  αυτό  ξανασυμβεί, τότε  ο  μαθητής  ελέγχεται πειθαρχικά.
 • Οι μαθητές  οφείλουν  σεβασμό  στην  ευπρέπεια  και την  καθαριότητα  τόσο  των  αιθουσών διδασκαλίας, όσο  και  των  άλλων  κοινόχρηστων χώρων του σχολείου όπως τουαλέτες , διάδρομοι, προαύλιο. Ιδιαίτερη φροντίδα για  την  ευταξία  και  την  καθαριότητα  των  αιθουσών διδασκαλίας, έχουν  οι  επιμελητές  κάθε  τάξης, οι οποίοι ορίζονται  στην αρχή κάθε  τετραμήνου και  αλλάζουν  κάθε  εβδομάδα. Οι  επιμελητές  είναι  υπεύθυνοι  για  τον αερισμό της  αίθουσας,  τον  καθαρισμό  του πίνακα  διδασκαλίας, την  αναγόμωση  ή  αντικατάσταση  υλικών  που  καταναλώνονται ή φθείρονται, όπως  επίσης  και  για  την  καθαριότητα  και  τακτοποίηση  της  έδρας  διδασκαλίας. Δεν πρέπει  να  υπάρχουν  σκόρπια  φυλλάδια ή προγράμματα  τάξης  αλλά  πρέπει  να  βρίσκονται  ή  αναρτημένα στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  τάξης ή στο  ντοσιέ τάξης,  που  βρίσκεται  πάνω  στην  έδρα. Επίσης  υλικά  όπως  αντισηπτικό, μαρκαδόροι  και  σφουγγάρι  μαρκαδόρου, πρέπει  να  βρίσκονται  μέσα  στο  ειδικό  δοχείο  που  υπάρχει  σε  κάθε  τάξη, πάνω στην έδρα  διδασκαλίας.
 • Το κάπνισμα  εντός  του  σχολικού  χώρου, δεν επιτρέπεται  και  ελέγχεται  πειθαρχικά.
 • Η χειροδικία από  μεμονωμένα  άτομα  ή  από  ομάδες  μαθητών, ελέγχεται  πειθαρχικά  και  έχει  σοβαρές  συνέπειες.
 • Οι μαθητές  οφείλουν  να  προσέρχονται  στο  σχολείο ντυμένοι κόσμια  και  ευπρεπώς.

Σχέσεις  μελών  της  σχολικής  κοινότητας.

Βασικός  άξονας  της  σχέσης    μελών  της  σχολικής  κοινότητας,  είναι  ο  αμοιβαίος  σεβασμός  και η  εμπιστοσύνη. Παράλληλα  απαιτείται  σεβασμός   στους  κανόνες του σχολείου όπως  επίσης και  σεβασμός  των  όρων  της  δημοκρατικής  συνύπαρξης   αλλά  της  διαφορετικότητας. Τέλος  απαιτείται  σεβασμός   και  ενίσχυση του  «αδύναμου κρίκου»  δηλαδή  του  μέλους  της  κοινότητας  που  αισθάνεται  περιθωριοποιημένο και  ανίσχυρο.

Τα θέματα σχέσεων  μεταξύ  μαθητών/τριων μεταξύ  τους  αλλά  και  μαθητών/τριών – εκπαιδευτικών  αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων όλων.

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής είναι  ένας  θεσμός  που  καθιερώθηκε  από  το  σχολικό έτος 2020-2021  και ο ρόλος του  είναι  ιδιαίτερα   σημαντικός  καθώς  συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στο  σχολείο  μας   ορίζονται  από  το   έτος  2020-21  και  μετά,   δύο  εκπαιδευτικοί  κάθε  σχολική  χρονιά, οι  οποίοι  μετά  από  απόφαση  του  συλλόγου  διδασκόντων, αναλαμβάνουν  τον  ρόλο  του  Συμβούλου  σχολικής  ζωής. Σε  περίπτωση  που  κάποιος  μαθητής  αντιμετωπίζει  οποιοδήποτε  πρόβλημα,  μπορεί  να  απευθύνεται εκτός  από  τον  καθηγητή της  τάξης  του  ή   τον Διευθυντή,   σε  ένα  από  τους  δύο  συμβούλους  σχολικής  ζωής, ώστε  να  αναζητηθεί  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  η  λύση  στο  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζει.

 

Υγεία  στο  χώρο  του  σχολείου

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων εργαζομένων στο Λύκειο και με βάση τις οδηγίες της πολιτείας θα πρέπει να τηρείται σχολαστικά πρωτόκολλο που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του Covid-19.

Συγκεκριμένα τηρούνται τα παρακάτω μέτρα:

 • Προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας(υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) στους εσωτερικούς χώρους για όποιον εκπαιδευτικό ή  μαθητή  το  επιθυμεί  ή  και  για  κάθε  επισκέπτη.
 • Αποφυγή του συγχρωτισμού  των μαθητών
 • Τήρηση των  κανόνων καθαριότητας 
 • Καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.
 • Αποφυγή πολλών επισκέψεων στο σχολείο παρά  μόνο όταν  αυτό  κρίνεται  απαραίτητο.

Επίσης επισημαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι γονείς  να ενημερώνουν άμεσα τη Δ/νση του Σχολείου για οποιοδήποτε θέμα υγείας των παιδιών τους  και επίσης  ιδιαίτερα  σημαντικό  είναι  να  κρατάνε  τα  παιδιά  τους  στο  σπίτι, εάν  εμφανίζουν  συμπτώματα ασθένειας,  έστω  κι  αν  αυτά  είναι  ήπια,   ώστε  να  αποφεύγεται  η  διασπορά  οποιασδήποτε  μεταδοτικής  ασθένειας. Ένας  μαθητής  που  παρουσιάζει  συμπτώματα, έστω  και  μιας  απλής   ίωσης, επιστρέφει  στο  σχολείο όταν  ιαθεί  πλήρως.

Τέλος   οι  γονείς-κηδεμόνες   θα  πρέπει  να ενημερώνουν  τη  Διεύθυνση  του  σχολείου  για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες  και να αναφέρουν τυχόν άλλα στοιχεία που κατά την κρίση τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να εξασφαλίζεται η όσο  το  δυνατόν  ομαλή  εκπαιδευτική πορεία  των παιδιών τους στο  σχολείο.

Αξιολόγηση   των μαθητών

Αξιολόγηση  Τετραμήνων

Η  αξιολόγηση  κάθε  μαθητή/τριας  γίνεται  στο  τέλος  καθενός  από  τα  δύο  τετράμηνα  στα  οποία  χωρίζεται  το  διδακτικό  έτος. Για την αξιολόγηση του μαθητή/τριας κατά τετράμηνο στο Λύκειο  ο διδάσκων/ουσα συνεκτιμά:

 • τη συμμετοχή του/της στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία
 • την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του/της για το συγκεκριμένο μάθημα.
 • την επίδοσή του στις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης που  μπορεί  να  είναι :

α) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή

β) ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή

γ) αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης

 • τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι.
 • τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ), με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος

Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες.

 • Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) λεπτά, αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντος.
 • Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα και  είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαίες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, μία (1) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες δύνανται σε κάθε τετράμηνο να επιλέξουν τον τρόπο διεξαγωγής της τετραμηνιαίας διαδικασίας αξιολόγησης επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην  αρχή  της  παραγράφου.

Γραπτές  εξετάσεις  στο  τέλος  του  έτους – Τράπεζα  θεμάτων

Στο  τέλος  του  σχολικού  έτους  σε  όλες  τις  τάξεις  του  Λυκείου, διενεργούνται  γραπτές  προαγωγικές (για  τις  τάξεις Α και Β)  και  απολυτήριες  (για  την τάξη Γ)  εξετάσεις  όπου  τα  θέματα  των  εξετάσεων  επιλέγονται  κατά  το  ήμισυ  από  τους  διδάσκοντες  εκπαιδευτικούς  και  κατά  το  υπόλοιπο  από  Τράπεζα  θεμάτων  διαβαθμισμένης  δυσκολίας.

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, καθορίζεται  από  το  Υ.ΠΑΙ.Θ  στη   αρχή  του   διδακτικού έτους  και  στις  γραπτές  εξετάσεις  εξετάζεται  στο  σύνολό  της  χωρίς  να  υπάρχει  δυνατότητα  μείωσής της  από  τους  διδάσκοντες  εκπαιδευτικούς.

Οι  μαθητές  στις  γραπτές  εξετάσεις  δεν  εξετάζονται  σε  όλα  τα  μαθήματα  του  ωρολογίου  προγράμματος  αλλά  σε  εκείνα  που  ανήκουν  στην   Α΄  Ομάδας    κάθε  τάξης  και  είναι  τα  παρακάτω :

Α΄ Τάξη  (Συνολικά 8) : 

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 2. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3. Ιστορία
 4. Άλγεβρα
 5. Γεωμετρία
 6. Φυσική
 7. Χημεία
 8. Αγγλικά

Β΄ Τάξη (Συνολικά 8) :

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 2. Ιστορία
 3. Βιολογία
 4. Άλγεβρα
 5. Γεωμετρία
 6. Αγγλικά
 7. 1ο μάθημα  Ομάδας  προσανατολισμού
 8. 2ο μάθημα  Ομάδας  προσανατολισμού

 

Γ΄ Τάξη (Συνολικά 5)

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 2. Μαθηματικά (για τους μαθητές Ο.Π Ανθρωπιστικών Σπουδών) ή Ιστορία (για  τους  μαθητές  των  υπόλοιπων Ο.Π)
 3. 1ο μάθημα  Ομάδας  προσανατολισμού
 4. 2ο μάθημα  Ομάδας  προσανατολισμού
 5. 3ο μάθημα  Ομάδας  προσανατολισμού

 

 

Συντονισμός  εκπαιδευτικής  διαδικασίας

Για  τον  έλεγχο  της  προόδου  της  διδακτέας   και  εξεταστέας  ύλης  αλλά  και  τον  γενικότερο  συντονισμό  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας, από  το  σχολικό  έτος  2022-23  εισήχθησαν   στα  σχολεία  της  χώρας, οι  νέοι  θεσμοί  του  ενδοσχολικού  συντονιστή  τάξης  και  του  ενδοσχολικού  συντονιστή  γνωστικού πεδίου.

Ενδοσχολικός  συντονιστής τάξης  :

Ο  Ενδοσχολικός  Συντονιστής  τάξης,  είναι όργανο συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ο οποίος συντονίζει  και υποστηρίζει  τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθώς και τις προσπάθειες της Διεύθυνσης κάθε σχολικής μονάδας να την ενισχύσουν ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης και ανάπτυξης.

Ο  ενδοσχολικός  συντονιστής   τάξης  παρακολουθεί  και εποπτεύει  τόσο τον ετήσιο προγραμματισμό της διδακτέας ύλης όσο και τον προγραμματισμό επιμέρους ενοτήτων, σε συνεργασία με τον/την διδάσκοντα/ουσα, σύμφωνα με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τα Ωρολόγια Προγράμματα.  Επίσης  σχεδιάζει  και οργανώνει  διδασκαλίες και δράσεις με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών  αλλά  και  εισηγείται  καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία διδασκαλίας και φροντίζει  για  την εφαρμογή και αξιολόγησή τους.

Στο  σχολείο μας  για  το  σχολικό  έτος  2022-22,  έχουν  αναλάβει  τον  ρόλο  του ενδοσχολικού  συντονιστή  τάξης,  δύο  εκπαιδευτικοί  και  οι  αρμοδιότητες  του  καθενός  σύμφωνα  και  με  το  παραπάνω  πλαίσιο  εκτείνονται  στα  μισά  σχολικά τμήματα του  Λυκείου.

Ενδοσχολικός  συντονιστής  γνωστικού  πεδίου :

Ο  ενδοσχολικός  συντονιστής  γνωστικού  πεδίου  είναι  ένας  εκπαιδευτικός  του  οποίου  ο  ρόλος   είναι  παρόμοιος  με  εκείνον  του  ενδοσχολικού  συντονιστή  τάξεων  μόνο  που  αυτός  περιορίζεται  στο  πιο  στενό  πλαίσιο  ενός  συγκεκριμένου  κλάδου (πχ  συντονιστής  φιλολόγων  ή  μαθηματικών  κλπ)

Στο  σχολείο μας  για  το  σχολικό  έτος  2022-23, έχουν  οριστεί  τρείς  (3)  συντονιστές  γνωστικών  πεδίων  στους  παρακάτω  κλάδους (γνωστικά πεδία) :

Συντονιστής  γνωστικού  πεδίου  Φιλόλογων,

Συντονιστής  γνωστικού  πεδίου  Μαθηματικών   και

Συντονιστής  γνωστικού  πεδίου  Φυσικών Επιστημών (Φυσικών –Χημικών-Βιολόγων)

 

Εκπαιδευτικοί  όμιλοι

Από  το  σχολικό  έτος  2022-23,  τα  σχολεία  όλων  των  βαθμίδων  δύνανται να αποφασίζουν τη συγκρότηση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων.

Οι  εκπαιδευτικοί  όμιλοι  είναι  ομάδες  μαθητών  που  λειτουργούν  μετά  το  πέρας  του  κανονικού  ημερήσιου σχολικού  προγράμματος   και στο  πλαίσιο  της  λειτουργίας  τους  δύναται να  προσφέρονται αντικείμενα και δράσεις όπως τα  παρακάτω : δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα, μεταξύ άλλων, με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές – πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισμική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία εφημερίδας. Οι  όμιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών-βιωματικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση
χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας.

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους έξι (6) και ο μέγιστος  στους δώδεκα (12).  Το ελάχιστο εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας  ενός ομίλου είναι οι δύο (2) διδακτικές ώρες και το μέγιστο οι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

Οι όμιλοι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, δύναται να προσφέρονται σε μαθητές/τριες  μίας ή περισσότερων τάξεων ενώ  κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει σε έναν  ή δύο ομίλους

Στο  σχολείο  μας   για  το  σχολικό  έτος  2022-23, προτάθηκαν οι  παρακάτω  εκπαιδευτικοί  όμιλοι :

 1. «Σκακιστικός Όμιλος»
 2. «Όμιλος  ηλεκτρονικού  σχολικού  τύπου»
 3. «Χορός  και  Τέχνη»
 4. «Όμιλος  Αθλητικών δραστηριοτήτων»
 5. «Ανοικτές  Τεχνολογίες»
 6. «Όμιλος  Μουσικής  Θεάτρου»

Μαθητικά  συμβούλια

Τα  μαθητικά  συμβούλια  αποτελούν τη μαθητική έκφραση στα σχολικά θέματα και πρωτοστατούν στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών – γονέων – μαθητών, για την ανάπτυξη του διαλόγου στη σχολική ζωή και την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που την αφορούν.

Με τη λειτουργία των μαθητικών συμβουλίων, κατοχυρώνεται η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, χωρίς καμιά αναγόρευση κυρίαρχης ιδεολογίας, η ελευθερία της έκφρασης και η αβίαστη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή με την άσκηση στη δημοκρατική διαδικασία και τη δυνατότητα σχηματισμού απόψεων για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές. Επίσης υποβοηθείται το έργο της μάθησης και της αγωγής, η διπλή αυτή αποστολή του σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα  μαθητικά  συμβούλια  όπως  σε  κάθε  σχολείο  έτσι  και  στο  δικό μας, είναι  τα  5μελή  συμβούλια  των  τάξεων  και  το  15μελές  συμβούλιο  του  σχολείου.

Το 5μελές συμβούλιο έχει συλλογική ευθύνη για το συντονισμό των λειτουργιών της μαθητικής κοινότητας (τμήματος) και  αντιπροσωπεύει τους μαθητές του τμήματος στη διεκδίκηση οποιουδήποτε αιτήματος. Γενικότερα  οι μαθητές για οποιοδήποτε πρόβλημα, απευθύνονται ιεραρχικά, πρώτα στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του  τμήματος  και εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο, στον Διευθυντή. Εάν επιθυμούν να απευθυνθούν στον σύλλογο των καθηγητών, το 5μελές συμβούλιο του τμήματος  θέτει  το  θέμα  στον Διευθυντή, ο οποίος το εισάγει, ή στο συμβούλιο τμήματος (διδάσκοντες καθηγητές στο συγκεκριμένο τμήμα) ή στο σύλλογο των διδασκόντων.

Το συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά την εβδομάδα και έκτακτα με πρωτοβουλία του προέδρου ή τριών μελών του. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου διεξάγονται εκτός διδακτικών ωρών στο χώρο του σχολείου

Για θέματα που αφορούν όλο το σχολείο οι μαθητές αντιπροσωπεύονται από το 15μελές συμβούλιο του σχολείου

Τα 5μελή συμβούλια  και το 15μελές μπορούν να συνεδριάζουν όποτε θέλουν γιατί συνεδριάζουν εκτός διδακτικών ωρών. Η Γενική Συνέλευση όλου του τμήματος γίνεται μια φορά τον μήνα την τελευταία διδακτική ώρα, ενώ η Γενική Συνέλευση όλου του σχολείου μπορεί  να   γίνεται μέχρι  και  τρεις φορές τον χρόνο τις τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες της ημέρας. Μπορούν να γίνουν και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του τμήματος ή του σχολείου, αλλά εκτός διδακτικών ωρών.

Τα όργανα των μαθητών εκλέγονται μέσα από δημοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες, όπως ορίζει ο νόμος  στις  αρχές  κάθε  διδακτικού  έτους.

Γονείς  και  Κηδεμόνες

Οι  γονείς  και  κηδεμόνες, εγγράφουν  τον  μαθητή  στο  σχολείο και  οφείλουν  να  επικοινωνούν  τακτικά  με  αυτό,  ώστε  να  παρακολουθούν  την  πορεία  της  φοίτησής  του. Επίσης  είναι  πολύ  σημαντικό να  ενημερώνουν  υπεύθυνα  το  σχολείο, για κάθε ζήτημα  που  επηρεάζει  τη  συμπεριφορά  του παιδιού  τους, όπως  επίσης  και  για  κάθε  θέμα  που  αφορά  την υγεία  του.

Τέλος  είναι  πολύ  χρήσιμο  να  ενδιαφέρονται  για  τη  σχολική  ζωή  και  να  συμμετέχουν  ενεργά  σ’ αυτή  μέσα  από  τη  συμμετοχή  τους στο Σύλλογο Γονέων  και  Κηδεμόνων, καθώς  ένας  ισχυρός  και  δραστήριος  Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, αποτελεί  σημαντική  βοήθεια  και  στήριγμα  συχνά  για  τη  σχολική  κοινότητα.  Οι  εκλογές  για  ανάδειξη  Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, γίνονται  κάθε  ένα  (1) έτος  και  δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  αυτοδίκαια  όλοι  οι  γονείς  ή  κηδεμόνες  των μαθητών  του  σχολείου  αρκεί  να  έχουν  πληρώσει  την ετήσια  συνδρομή  τους.  Για  να  μπορέσουν  να  διενεργηθούν  οι  εκλογές  για  τον  ορισμό  του  συμβουλίου  του  συλλόγου  γονέων  και  κηδεμόνων, απαραίτητη  είναι  η  παρουσία του 1/3   των  γονέων-κηδεμόνων  του  συνόλου  των  μαθητών  του  σχολείου. Αν  σε  δύο  διαδοχικές  συγκεντρώσεις  των  γονέων-κηδεμόνων, δεν  συγκεντρωθεί  ο  απαιτούμενος  αριθμός, τότε  γίνεται  μια  τελευταία  συγκέντρωση  στην  οποία   γίνονται οι   εκλογές  και  ορίζονται  τα  μέλη  που  θα αποτελέσουν  τον  σύλλογο  γονέων και  κηδεμόνων, με  όσους  είναι  παρόντες.  Ανώτατο όργανο του Συλλόγου Γονέων είναι η Γενική Συνέλευση των Γονέων.

Ασφάλεια  στο  χώρο  του  σχολείου – Προστασία  από  πιθανούς  κινδύνους

Αντιμετώπιση  έκτακτων αναγκών

Επικαιροποιείται τακτικά, το Σχέδιο Ενεργειών για τη Διαχείριση περιπτώσεων  έκτακτης  ανάγκης  όπως  η    Σεισμική  δραστηριότητα  ή η  περίπτωση  πυρκαγιάς. Με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους  για  την  περίπτωση  σεισμού  αλλά  και  με  τη  συντήρηση  του  πυροσβεστικού  υλικού  και  την  ενημέρωση  εκπαιδευτικών/μαθητών  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  ο  Διευθυντής  ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Χώρος  συγκέντρωσης  σε  περίπτωση ανάγκης

Όροφος 

Σε  περίπτωση  ανάγκης  οι  μαθητές  των  αιθουσών  1,2  του  ορόφου  κατευθύνονται  προς  την  κεντρική  σκάλα  η  οποία οδηγεί  στο  ισόγειο  κι  από  εκεί  στην  αυλή μέσω  της  εξόδου της  πρωινής  προσευχής    ενώ  οι  μαθητές  των  αιθουσών 3,4,5και  6  του  ορόφου κατευθύνονται  από  τη    δευτερεύουσα  σκάλα  στην  ανατολική  έξοδο  του  ισογείου  προς  την  αυλή.

Ισόγειο 

Επίσης   οι  μαθητές  του  ισογείου  των  αιθουσών 7,8  και  9  βγαίνοντας  με  αυτή  τη  σειρά  από  τις  αίθουσες, κατευθύνονται προς  την  έξοδο  της  πρωινής  προσευχής  ενώ  οι  μαθητές  του   ισογείου  των  αιθουσών  13,12,11 και 10  μέσω  της  ανατολικής  εξόδου  και  με  αυτή  τη  σειρά  εξόδου  από  τις  αίθουσες, κατευθύνονται  στην  αυλή.

Ο  Σύλλογος  διδασκόντων  του  ΓΕ. Λ  Καλαμπάκας

Ο  Δντής

Καρατώλος  Γιώργος