ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Πρόλογος

Ο  «Εσωτερικός  Κανονισμός λειτουργίας σχολείου»  είναι  ένα  σύνολο  κανόνων που στοχεύουν  στην  όσο  το  δυνατόν  πιο  αποτελεσματική  λειτουργία  ενός  σχολείου.  Είναι  μια  κωδικοποίηση  των  βασικών  λειτουργιών  της  σχολικής  καθημερινότητας, με σκοπό τη διευκόλυνσή της  αλλά  και  την  πρόληψη ή την ευκολότερη αντιμετώπιση δυσάρεστων καταστάσεων.  Ένας  εσωτερικός  κανονισμός  όμως σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να αποτελεί  μέσο  πίεσης  ή   αναγκαστικής  επιβολής   των  κανόνων  που  περιλαμβάνει, αλλά  αντίθετα  πρέπει  να  αποτελεί  ένα  μέσο  δημιουργίας  των  συνθηκών  εκείνων  οι  οποίες  θα  αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος   αλλά  και  ενός  κλίματος  αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης, ανάμεσα σε μαθητές, καθηγητές και γονείς.

Το  ίδιο το Σύνταγμα  της  χώρας  μας  άλλωστε  αλλά  και  η  «Διεθνής Σύμβαση  για τα Δικαιώματα  του  παιδιού», ανάγουν  σε  πρωταρχικούς σκοπούς  του  εκπαιδευτικού  μας  συστήματος, την  αναγκαιότητα  ανάπτυξης και εφαρμογής  θεσμών, που  προωθούν  την  καλλιέργεια  της  πνευματικής, ηθικής  και επαγγελματικής   καλλιέργειας  των  νέων   αλλά  και  την  εφαρμογή  σχολικής  πειθαρχίας  με  τρόπο  όμως  που να  ταιριάζει στην  αξιοπρέπεια  όλων  των  εμπλεκομένων  στη  σχολική κοινότητα.

Τέλος  τόσο  το  Σύνταγμα  όσο  και  οι  νόμοι  που  διέπουν  τη  σχολική  ζωή  στη  χώρα μας, ορίζουν  σαν  βασική  παράμετρο  του  Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήματος, την  προώθηση   του  δημοκρατικού  πνεύματος στους  νέους, πράγμα  που  συστηματικά  καλλιεργείται  μέσα  από  τη  συμμετοχή των  τελευταίων  σε  αντίστοιχα  μαθήματα  του  ωρολογίου  προγράμματος  σπουδών, αλλά  και από  την  εμπλοκή  τους   σε  διαδικασίες  εκλογής  μαθητικών  αντιπροσώπων  σε  εφαρμογή  των  κανόνων  της  δημοκρατίας.

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας, στοιχεία τα οποία συναντάμε στη λειτουργία κάθε δημοκρατικά οργανωμένης ομάδας.

Το σχολείο – εκτός του προφανούς στόχου της μάθησης – έχει επωμισθεί και τον δύσκολο ρόλο να εναρμονίσει τον έφηβο με την κοινωνία. Ο έφηβος μαθητής έχει το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και να του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Δικαιούται δηλαδή ελευθερίας, η οποία με τη σειρά της γεννά αίσθημα ασφάλειας και υπευθυνότητας. Παράλληλα όμως, η σχολική κοινότητα δικαιούται  να ζητήσει  τη συνεισφορά του έφηβου μαθητή – πολίτη στην ομαλή λειτουργία της  και  αυτό  ουσιαστικά  κάνει, καταγράφοντας  ένα  σχολικό κανονισμό λειτουργίας  της.

Λειτουργία  Σχολείου

Ωράριο  Λειτουργίας – Πρωινή  προσέλευση  – Αποχώρηση

Το  ωράριο  καθημερινής  λειτουργίας  του  σχολείου ορίζεται  όπως  παρακάτω(το ιδιο ισχύει  και  σε  περιόδους  εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης)

1η ώρα8:15 –  9:00
2η ώρα9:10  9:55
3η ώρα10:05  10:45
4η ώρα10:55  11:35
5η ώρα11:45  12:25
6η ώρα12:30  13:10
7η ώρα13:15  13:45

Οι  εκπαιδευτικοί  που  έχουν  εφημερία  στον  Α’ κύκλο εφημεριών, προσέρχονται    στο  σχολείο  στις  8:00   ενώ  οι  υπόλοιποι  εκπαιδευτικοί  και  οι  μαθητές  μέχρι  τις  8:15  που  είναι  το  πρώτο  κουδούνι  της  ημέρας.

Είναι  πολύ  σημαντική η έγκαιρη  προσέλευση  τόσο  των μαθητών όσο  και  των  εκπαιδευτικών  στο  σχολείο  και  η  παρουσία  όλων  στην πρωινή  συγκέντρωση, καθώς  είναι   μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης  όλης  της  σχολικής  κοινότητας  για  ενημέρωση  από  τον Διευθυντή  του  σχολείου  αλλά   και  για  απλή επαφή  και  ψυχολογική προετοιμασία  για  το  εκπαιδευτικό  έργο  που  θα  ακολουθήσει. Παράλληλα  η  έγκαιρη  προσέλευση  στο  σχολείο,  διασφαλίζει  την ομαλή  ροή  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  στη  συνέχεια της ημέρας, χωρίς  πολλές  διακοπές  των  μαθημάτων  αλλά  και  μαθητές  που  να  περιφέρονται  άσκοπα  στο  χώρο  του  σχολείου.

Η  καθυστερημένη  προσέλευση  μαθητών  στο  σχολείο  πρέπει  να  αποφεύγεται και ειδικά  όταν  επαναλαμβάνεται  τακτικά,  ελέγχεται  από  τον  Διευθυντή  του  σχολείου  μετά  από  εισήγηση  των  αρμοδίων  καθηγητών  και  ενημέρωση  των γονέων-κηδεμόνων.

Η  αποχώρηση  των  μαθητών  γίνεται  με  βάση  το  ωρολόγιο  πρόγραμμα  μετά  το πέρας  των μαθημάτων και ανάλογα  το  τμήμα και  την  τάξη  τους.

Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της, εφόσον αυτό είναι ανήλικο.

Φοίτηση  Μαθητών    

Η  φοίτηση  των  μαθητών  πρέπει  να  είναι  τακτική  και  η  παρακολούθηση  των  μαθημάτων  μη  επιλεκτική. Οι  πολλές  απουσίες  σημαίνουν  δημιουργία  εκπαιδευτικού  κενού  και  παγίωση  μιας  λάθους  αντίληψης  σχετικά  με  την  συνέπεια  και  την  εργατικότητα που  θα  πρέπει  να  χαρακτηρίζουν  έναν νέο  και αυριανό  πολίτη  μιας  σύγχρονης  χώρας.  Οι  απουσίες  των μαθητών  πλέον  δεν  διαχωρίζονται (από το 2018) σε  δικαιολογημένες  και  αδικαιολόγητες και  όλες  θεωρούνται  αδικαιολόγητες.

Στο σύνολό  τους  οι  απουσίες  δεν  μπορούν να  υπερβούν  τις 114. Σε  αντίθετη περίπτωση η φοίτηση του μαθητή  κρίνεται Ανεπαρκής. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Δικαιολογούνται  μόνο  απουσίες  ειδικών περιπτώσεων  όπως  η περίπτωση  που  ένας  μαθητής  νοσήσει  από  covid-19 ή αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου όπως αυτές  έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. η στην περίπτωση  ενός  έκτακτου  και επείγοντος περιστατικού  που απαιτεί  άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο κλπ.  

Η  αναχώρηση  μαθητή  από  το σχολείο γίνεται  μετά  από  άδεια  του  Διευθυντή και ενημέρωση  του γονέα-κηδεμόνα.

Η φοίτηση  σε  συνδυασμό  με  την  επίδοση  των  μαθητών, πρέπει  να  αποτελεί   αντικείμενο  ενημέρωσης   και  των  κηδεμόνων  τους. Για  τον  λόγο  αυτό  το  σχολείο  μας  έχει  ορίσει  ημέρα  ενημέρωσης γονέων- κηδεμόνων,  που  για  τη  φετινή  σχολική  χρονιά  είναι  η  Πέμπτη   (ώρες  2η έως 6η). Ο Διευθυντής  του  σχολείου  ενημερώνει  στην αρχή  του  διδακτικού έτους, τους  γονείς-κηδεμόνες  των μαθητών  σχετικά  με  τη  διαθεσιμότητα  των  εκπαιδευτικών  τη συγκεκριμένη  ημέρα ενημέρωσης  και  οι  γονείς  μετά  από  συνεννόηση  με  τη  γραμματεία  του  σχολείου, μπορούν  να  επισκέπτονται   τον σχολικό  χώρο  και να  ενημερώνονται από  τους  εκπαιδευτικούς  για  την  φοίτηση  και  την επίδοση  των παιδιών  τους.

Η  φοίτηση  των  μαθητών  του  σχολείου, χαρακτηρίζεται  με  πράξη  του  συλλόγου  διδασκόντων την  ημέρα  λήξης  των μαθημάτων  του  σχολικού έτους, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του  Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Σχολική Ζωή

Συμπεριφορά  μαθητών – Παιδαγωγικός  έλεγχος

Βασικοί  στόχοι  του Σχολείου, είναι  η σφυρηλάτηση  ακέραιου και  ισχυρού  χαρακτήρα  στους  μαθητές  του, καθώς  επίσης  και η καλλιέργεια  κοινωνικής  συνείδησης  και  προϋποθέσεων  εξέλιξής  τους  σε  ολοκληρωμένες  προσωπικότητες.  Οι  στόχοι  αυτοί  επιδιώκονται  κυρίως  με  θετικά  μέτρα, όπως  η  καλλιέργεια  αξιών  και  η  άσκηση  σε  συνήθειες  και τρόπους  ζωής  που  θεμελιώνουν  τις  αξίες  αυτές. Παράλληλα  το  σχολείο  έχει  θεσπίσει  βασικούς  κανόνες  που  ισχύουν  για  όλους  όσους   βρίσκονται  μέσα σ’  αυτό.

Ειδικότερα :

 • Δεν επιτρέπεται  η  χρήση  κινητού στους  χώρους  του  σχολείου. Σε  περίπτωση  που  μαθητής  εντοπισθεί  να  χρησιμοποιεί  κινητό για  πρώτη  φορά, αυτό  μένει  στο  γραφείο  του  Διευθυντή  και  παραδίδεται  στον  κηδεμόνα  του  μαθητή την  επόμενη  εργάσιμη. Σε  περίπτωση  που  αυτό  ξανασυμβεί, τότε  ο  μαθητής  ελέγχεται πειθαρχικά.
 • Οι  μαθητές  οφείλουν  σεβασμό  στην  ευπρέπεια  και την  καθαριότητα  τόσο  των  αιθουσών διδασκαλίας, όσο  και  των  άλλων  κοινόχρηστων χώρων του σχολείου όπως τουαλέτες , διάδρομοι, προαύλιο. Ιδιαίτερη φροντίδα για  την  ευταξία  και  την  καθαριότητα  των  αιθουσών διδασκαλίας, έχουν  οι  επιμελητές  κάθε  τάξης, οι οποίοι ορίζονται  στην αρχή κάθε  τετραμήνου και  αλλάζουν  κάθε  εβδομάδα. Οι  επιμελητές  είναι  υπεύθυνοι  για  τον αερισμό της  αίθουσας,  τον  καθαρισμό  του πίνακα  διδασκαλίας, την  αναγόμωση  ή  αντικατάσταση  υλικών  που  καταναλώνονται ή φθείρονται, όπως  επίσης  και  για  την  καθαριότητα  και  τακτοποίηση  της  έδρας  διδασκαλίας ( Δεν πρέπει  να  υπάρχουν  σκόρπια  φυλλάδια ή προγράμματα  τάξης  αλλά  πρέπει  να  βρίσκονται  ή  αναρτημένα στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  τάξης ή στο  ντοσιέ τάξης,  που  βρίσκεται  πάνω  στην  έδρα. Επίσης  υλικά  όπως  αντισηπτικό, μαρκαδόροι  και  σφουγγάρι  μαρκαδόρου, πρέπει  να  βρίσκονται  μέσα  στο  ειδικό  δοχείο  που  υπάρχει  σε  κάθε  τάξη, πάνω στην έδρα  διδασκαλίας. 
 • Το  κάπνισμα  εντός  του  σχολικού  χώρου, δεν επιτρέπεται  και  ελέγχεται  πειθαρχικά.
 • Η  χειροδικία από  μεμονωμένα  άτομα  ή  από  ομάδες  μαθητών, ελέγχεται  πειθαρχικά  και  έχει  σοβαρές  συνέπειες.   
 • Οι  μαθητές  οφείλουν  να  προσέρχονται  στο  σχολείο ντυμένοι κόσμια  και  ευπρεπώς.

Σχέσεις  μελών  της  σχολικής  κοινότητας.

Βασικός  άξονας  της  σχέσης    μελών  της  σχολικής  κοινότητας,  είναι  ο  αμοιβαίος  σεβασμός  και η  εμπιστοσύνη. Παράλληλα  απαιτείται  σεβασμός   στους  κανόνες του σχολείου όπως  επίσης και  σεβασμός  των  όρων  της  δημοκρατικής  συνύπαρξης   αλλά  της  διαφορετικότητας. Τέλος  απαιτείται  σεβασμός   και  ενίσχυση του  «αδύναμου κρίκου»  δηλαδή  του  μέλους  της  κοινότητας  που  αισθάνεται  περιθωριοποιημένο και  ανίσχυρο . 

Τα θέματα σχέσεων  μεταξύ  μαθητών/τριων μεταξύ  τους  αλλά  και  μαθητών/τριών – εκπαιδευτικών  αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων όλων.

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής είναι  ένας  νέος  θεσμός  που  καθιερώνεται  από  το  σχολικό έτος 2020-2021  και ο ρόλος του  είναι  ιδιαίτερα   σημαντικός  καθώς  συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στο  σχολείο  μας, έχουν  ορισθεί   δύο  εκπαιδευτικοί  οι  οποίοι  μετά  από  απόφαση  του  συλλόγου  διδασκόντων, έχουν  αναλάβει  τον  ρόλο αυτό. Είναι  λοιπόν  αυτονόητο  ότι  σε  περίπτωση  που  κάποιος  μαθητής  αντιμετωπίζει  οποιοδήποτε  πρόβλημα,  μπορεί  να  απευθύνεται εκτός  από  τον  καθηγητή της  τάξης  του  ή   τον Διευθυντή,   σε  ένα  από  τους  δύο  συμβούλους  σχολικής  ζωής, ώστε  να  αναζητηθεί  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  η  λύση  στο  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζει.

Ασφάλεια  και  Υγεία  στο  χώρο  του  σχολείου 

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων εργαζομένων στο Λύκειο και με βάση τις οδηγίες της πολιτείας θα πρέπει να τηρείται σχολαστικά πρωτόκολλο που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του Covid-19.

Συγκεκριμένα τηρούνται τα παρακάτω μέτρα:

 • Υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) στους εσωτερικούς χώρους για όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές και επισκέπτες.
 • Αποφυγή του συγχρωτισμού  των μαθητών
 • Σχολαστική  Τήρηση  των  κανόνων καθαριότητας 
 • Καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.
 • Αποφυγή επισκέψεων  στο σχολείο γονέων και κηδεμόνων όταν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο.

Επίσης επισημαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι γονείς  να ενημερώνουν άμεσα τη Δ/νση του Σχολείου για οποιοδήποτε θέμα υγείας των παιδιών τους  και επίσης  ιδιαίτερα  σημαντικό  να  κρατάνε  τα  παιδιά  τους  στο  σπίτι, εάν  εμφανίζουν  συμπτώματα έστω  και  ήπια. Ένας  μαθητής  που  παρουσιάζει  συμπτώματα, έστω  και  μιας  απλής   ίωσης, επιστρέφει  στο  σχολείο όταν  συμπληρώσει  δύο εικοσιτετράωρα  χωρίς  συμπτώματα.

Τέλος   οι  γονείς-κηδεμόνες   θα  πρέπει  να ενημερώνουν  τη  Διεύθυνση  του  σχολείου  για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες  και να αναφέρουν τυχόν άλλα στοιχεία που κατά την κρίση τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών τους κατά την παραμονή τους στους σχολικούς χώρους. 

Αξιολόγηση   των μαθητών

Για την αξιολόγηση του μαθητή/τριας κατά τετράμηνο στο Λύκειο  ο διδάσκων/ουσα συνεκτιμά:

 • τη συμμετοχή του/της στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία
 • την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του/της για το συγκεκριμένο μάθημα.
 • την επίδοσή του στις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης  που  μπορεί  να  είναι :

Α) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες

Β) ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας

Γ) ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης

 • τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι.
 • τις  ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ), με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος

 Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) λεπτά, αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντος.

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα  και  είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων μαθημάτων, δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία (1) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται γραπτή δοκιμασία.

Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.

Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαίες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις καθορίζεται με Υπουργική απόφαση και οι εξετάσεις διενεργούνται με χρήση Τράπεζας θεμάτων από την οποία επιλέγεται το 50% των θεμάτων. Τα  εξεταζόμενα  μαθήματα  κατά  τις  προαγωγικές  ή απολυτήριες  εξετάσεις  είναι τα λεγόμενα μαθήματα της Α ομάδας κάθε τάξης και είναι όπως  παρακάτω :

Α Τάξη προαγωγικές  εξετάσεις με   Τράπεζα  θεμάτων

Τα  μαθήματα  που  εξετάζονται γραπτώς στις  προαγωγικές  εξετάσεις, είναι  αυτά  της  Α ομάδος δηλ:

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 2. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία(ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου)
 3. Άλγεβρα 
 4. Γεωμετρία
 5. Ιστορία
 6. Φυσική
 7. Χημεία,
 8. Αγγλικά

Τα  υπόλοιπα  μαθήματα  της  Α  τάξης  ανήκουν  στη  Β  ομάδα  και  δεν  εξετάζονται  γραπτώς  στις  προαγωγικές  εξετάσεις

Β Τάξη  προαγωγικές  εξετάσεις με  Τράπεζα  θεμάτων

Τα  μαθήματα  που  εξετάζονται  γραπτώς  στις  προαγωγικές  εξετάσεις  είναι  αντίστοιχα  αυτά  της  Α  ομάδος  δηλ :

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου),
 2. Ιστορία,
 3. Βιολογία
 4. Άλγεβρα
 5. Γεωμετρία
 6. Αγγλικά
 7. Μάθημα1 ΟΠ
 8. Μάθημα2 ΟΠ

Τα  υπόλοιπα  μαθήματα  της  Β  τάξης  ανήκουν  στη  Β  ομάδα  και  δεν  εξετάζονται  γραπτώς   στις  προαγωγικές  εξετάσεις

Γ Τάξη απολυτήριες   εξετάσεις  Χωρίς  Τράπεζα  Θεμάτων  Προς  το  παρόν….

Τα  μαθήματα  της  Α  ομάδας  που  εξετάζονται  γραπτώς  στις  απολυτήριες  εξετάσεις  είναι :

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία(ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου)
 2. Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
 3. Μάθημα1 ΟΠ
 4. Μάθημα2 ΟΠ
 5. Μάθημα3 ΟΠ

Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις

Μαθητικά  συμβούλια

Τα  μαθητικά  συμβούλια  αποτελούν τη μαθητική έκφραση στα σχολικά θέματα και πρωτοστατούν στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών – γονέων – μαθητών, για την ανάπτυξη του διαλόγου στη σχολική ζωή και την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που την αφορούν.

Με τη λειτουργία των μαθητικών συμβουλίων, κατοχυρώνεται η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, χωρίς καμιά αναγόρευση κυρίαρχης ιδεολογίας, η ελευθερία της έκφρασης και η αβίαστη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή με την άσκηση στη δημοκρατική διαδικασία και τη δυνατότητα σχηματισμού απόψεων για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές. Επίσης υποβοηθείται το έργο της μάθησης και της αγωγής, η διπλή αυτή αποστολή του σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα  μαθητικά  συμβούλια  όπως  σε  κάθε  σχολείο  έτσι  και  στο  δικό μας, είναι  τα  5μελή  συμβούλια  των  τάξεων  και  το  15μελές  συμβούλιο  του  σχολείου.

Το 5μελές συμβούλιο έχει συλλογική ευθύνη για το συντονισμό των λειτουργιών της μαθητικής κοινότητας (τμήματος) και  αντιπροσωπεύει τους μαθητές του τμήματος στη διεκδίκηση οποιουδήποτε αιτήματος. Γενικότερα  οι μαθητές για οποιοδήποτε πρόβλημα, απευθύνονται ιεραρχικά, πρώτα στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του  τμήματος  και εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο, στον Διευθυντή. Εάν επιθυμούν να απευθυνθούν στον σύλλογο των καθηγητών, το 5μελές συμβούλιο του τμήματος  θέτει  το  θέμα  στον Διευθυντή, ο οποίος το εισάγει, ή στο συμβούλιο τμήματος (διδάσκοντες καθηγητές στο συγκεκριμένο τμήμα) ή στο σύλλογο των διδασκόντων.

Το συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά την εβδομάδα και έκτακτα με πρωτοβουλία του προέδρου ή τριών μελών του. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου διεξάγονται εκτός διδακτικών ωρών στο χώρο του σχολείου

Για θέματα που αφορούν όλο το σχολείο οι μαθητές αντιπροσωπεύονται από το 15μελές συμβούλιο του σχολείου

Τα 5μελή συμβούλια  και το 15μελές μπορούν να συνεδριάζουν όποτε θέλουν γιατί συνεδριάζουν εκτός διδακτικών ωρών. Η Γενική Συνέλευση όλου του τμήματος γίνεται μια φορά τον μήνα την τελευταία διδακτική ώρα, ενώ η Γενική Συνέλευση όλου του σχολείου μπορεί  να   γίνεται μέχρι  και  τρεις φορές τον χρόνο τις τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες της ημέρας. Μπορούν να γίνουν και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του τμήματος ή του σχολείου, αλλά εκτός διδακτικών ωρών.

Τα όργανα των μαθητών εκλέγονται μέσα από δημοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες, όπως ορίζει ο νόμος. 

Γονείς  και  Κηδεμόνες

Οι  γονείς  και  κηδεμόνες, εγγράφουν  τον  μαθητή  στο  σχολείο και  οφείλουν  να  επικοινωνούν  τακτικά  με  αυτό,  ώστε  να  παρακολουθούν  την  πορεία  της  φοίτησής  του. Επίσης  είναι  πολύ  σημαντικό να  ενημερώνουν  υπεύθυνα  το  σχολείο, για κάθε ζήτημα  που  επηρεάζει  τη  συμπεριφορά  του παιδιού  τους, όπως  επίσης  και  για  κάθε  θέμα  που  αφορά  την υγεία  του.

Τέλος  είναι  πολύ  χρήσιμο  να  ενδιαφέρονται  για  τη  σχολική  ζωή  και  να  συμμετέχουν  ενεργά  σ’ αυτή  μέσα  από  τη  συμμετοχή  τους στο Σύλλογο Γονέων  και  Κηδεμόνων, καθώς  ένας  ισχυρός  και  δραστήριος  Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, αποτελεί  σημαντική  βοήθεια  και  στήριγμα  συχνά  για  τη  σχολική  κοινότητα.  Οι  εκλογές  για  ανάδειξη  Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, γίνονται  κάθε  ένα  (1) έτος  και  δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  αυτοδίκαια  όλοι  οι  γονείς  ή  κηδεμόνες  των μαθητών  του  σχολείου  αρκεί  να  έχουν  πληρώσει  την ετήσια  συνδρομή  τους.  Για  να  μπορέσουν  να  διενεργηθούν  οι  εκλογές  για  τον  ορισμό  του  συμβουλίου  του  συλλόγου  γονέων  και  κηδεμόνων, απαραίτητη  είναι  η  παρουσία του 1/3   των  γονέων-κηδεμόνων  του  συνόλου  των  μαθητών  του  σχολείου. Αν  σε  δύο  διαδοχικές  συγκεντρώσεις  των  γονέων-κηδεμόνων, δεν  συγκεντρωθεί  ο  απαιτούμενος  αριθμός, τότε  γίνεται  μια  τελευταία  συγκέντρωση  στην  οποία   γίνονται οι   εκλογές  και  ορίζονται  τα  μέλη  που  θα αποτελέσουν  τον  σύλλογο  γονέων και  κηδεμόνων, με  όσους  είναι  παρόντες.  Ανώτατο όργανο του Συλλόγου Γονέων είναι η Γενική Συνέλευση των Γονέων. 

Προστασία  από  πιθανούς  κινδύνους 

Αντιμετώπιση  έκτακτων αναγκών

Επικαιροποιείται τακτικά, το Σχέδιο Ενεργειών για τη Διαχείριση περιπτώσεων  έκτακτης  ανάγκης  όπως  η    Σεισμική  δραστηριότητα  ή η  περίπτωση  πυρκαγιάς. Με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους  για  την  περίπτωση  σεισμού  αλλά  και  με  τη  συντήρηση  του  πυροσβεστικού  υλικού  και  την  ενημέρωση  εκπαιδευτικών/μαθητών  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  ο  Διευθυντής  ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Χώρος  συγκέντρωσης  σε  περίπτωση ανάγκης

Ενδεικτικό  σχέδιο :

Σε  περίπτωση  ανάγκης  οι  μαθητές  των  αιθουσών  1,2  του  ορόφου  κατευθύνονται  προς  την  κεντρική  σκάλα  η  οποία οδηγεί  στο  ισόγειο  κι  από  εκεί  στην  αυλή μέσω  της  εξόδου της  πρωινής  προσευχής    ενώ  οι  μαθητές  των  αιθουσών 3,4,5και  6  του  ορόφου κατευθύνονται  από  τη    δευτερεύουσα  σκάλα  στην  ανατολική  έξοδο  του  ισογείου  προς  την  αυλή.

Επίσης   οι  μαθητές  του  ισογείου  των  αιθουσών 7,8  και  9  βγαίνοντας  με  αυτή  τη  σειρά  από  τις  αίθουσες, κατευθύνονται προς  την  έξοδο  της  πρωινής  προσευχής  ενώ  οι  μαθητές  του   ισογείου  των  αιθουσών  13,12,11 και 10  μέσω  της  ανατολικής  εξόδου  και  με  αυτή  τη  σειρά  εξόδου  από  τις  αίθουσες, κατευθύνονται  στην  αυλή.

Ο  Σύλλογος  Διδασκόντων του ΓΕΛ Καλαμπάκας

Ο Δντής

Καρατώλος  Γιώργος

Καθηγητής Πληροφορικής/Μαθηματικών