Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το σχολείο μας θα είναι ανοιχτό
κάθε Παρασκευή από τις 8:30 έως τις 13:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2432075000(Γραμματεία) 2432022317(Διευθυντής).
Καλό Καλοκαίρι !!!