Όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι( 90%  ή  10% ή ΙΕΚ) που  ενδιαφέρονται  να  υποβάλουν  Μ.Δ.  θα απευθυνθούν στο Λύκειο τους από την Παρασκευή 25 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου 2021, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. αλλά και το παράλληλο Μ.Δ. για τα ΙΕΚ και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

Στη συνέχεια και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ. και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση) μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί, και συνήθως είναι λίγες μέρες πριν το τέλος Ιουλίου.