Ενημέρωση Γονέων – Κηδεμόνων

Αγαπητοί γονείς  και  κηδεμόνες, Η   ημέρα  ενημέρωσης  για  την  πρόοδο  των  μαθητών,   είναι  η  Τετάρτη  από  την 3η  έως  και  την  5η  διδακτική  ώρα.  Λόγω  όμως  των  ειδικών  συνθηκών  που  επικρατούν  και  στα  σχολεία  μας  η  ενημέρωση  αυτή  μπορεί  να  γίνει  με  τους  παρακάτω  δύο  τρόπους : Α.  Με  επίσκεψη  στο  σχολείο  αλλά  πριν  έρθετε …

Περισσότερα