Μεσογειακή διατροφή -
Η σημασία της ελιάς και η σχέση της με το περιβάλλον

 

Β2 Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας, 2008-2009