7ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής

Σας πλαίσια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί
διαγωνισμός ακόλουθου γραμμής


Πληροφορίες: Ο διαγωνισμός αυτός θα διεξαχθεί το Σάββατο 15-10-2016 και αφορά στη δημιουργία ενός αυτοκινούμενου οχήματος που θα ακολουθεί μια μαύρη γραμμή σε ένα λευκό φόντο (
Line Follower) και θε είναι δύο επιπέδων δυσκολίας.

Το πρώτο επίπεδο απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.

 Το δεύτερο επίπεδο απευθύνεται σε φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Πληροφορίες στη ιστοσελίδα του φεστιβάλ και στα σχολεία.