Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης

Καλούνται οι μαθητές της Γ' Λυκείου που ενδιαφέρονται για να παρακολουθήσουν πρόσθετη διδακτική στήριξη για τα ειδικά μαθήματα  και τις αθλητικές δοκιμασίες να το αιτηθούν στον υποδιευθυντή του σχολείου το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30/3/2016.