Φωτογραφίες από δραστηριότητες του σχολείου, Μάρτιος 2017