Νέες προκλήσεις για την Ομάδα Ρομποτικής το 2016

 

Δείτε περισσότερα για τις εργασίες της ομάδας ρομποτικής