Μαθηματικός Διαγωνισμός ΘΑΛΗΣ 2015-2016

Ο σύλλογος καθηγητών συγχαίρει του μαθητές
Αθανασίου Άγγελο
Βάλλα Γεώργιο
και Λύχου Φανή
για την επιτυχία τους στο μαθηματικό διαγωνισμό "ΘΑΛΗΣ" 2015-2016 που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.