Εκπαιδευτικό προσωπικό 2016-2017

 

Επώνυμο

Όνομα

Ειδικότητα

1

Σταυράκης

Δημοσθένης

ΠΕ11 (Διευθυντής)

2

Κοσβύρας

Νικόλαος

ΠΕ03 (Υποδιευθυντής)

3

Καμπουρόπουλος

Ιωάννης

ΠΕ01

4

Τσουρλή

Αικατερίνη

ΠΕ01

5

Αλμπάνη

Πολυξένη

ΠΕ02

6

Λιάπη

Φωτεινή

ΠΕ02

7

Μούντζια

Αλεξάνδρα

ΠΕ02

8

Νικολογιάννη

Αθηνά

ΠΕ02

9

Πάλλας

Φώτιος

ΠΕ02

10

Παπαχρήστου

Στυλιανή

ΠΕ02

11

Χρυσικού

Ειρήνη

ΠΕ02

12

Αγριόγηδος

Κωνσταντίνος

ΠΕ03

13

Καρκαλάκης

Δημήτριος

ΠΕ03

14

Μουλά

Κυριακή

ΠΕ03

15

Μουλά

Ελισσάβετ

ΠΕ03

16

Βλαχοδήμος

Ευθύμιος

ΠΕ04.01

17

Σινάνης

Παύλος

ΠΕ04.01

18

Βλαχογιάννης

Γεώργιος

ΠΕ04.02

19

Ζαρα

Αικατερίνη

ΠΕ04.02

20

Νταμπαλής

Παναγιώτης

ΠΕ04.1

21

Φίλου

Στυλλιανή

ΠΕ04.4

22

Παπαθανασίου

Έλλη

ΠΕ05

23

Κόικα

Καλλιόπη

ΠΕ06

24

Μητρονάτσιου

Αρχοντία

ΠΕ06

25

Μπαλάφα

Ευθυμία

ΠΕ07

26

Αρδανιώτης

Χρήστος

ΠΕ09

27

Δελιτζιάς

Κωνσταντίνος

ΠΕ09

28

Τσιαντάκη

Νικολέτα

ΠΕ10

29

Παπανικολάου

Γεώργιος

ΠΕ11

30

Τσίκαρη

Αικατερίνη

ΠΕ11

31

Γκούμπλιας

Λάμπρος

ΠΕ12.01

32

Δερεκενάρης

Γρηγόριος

ΠΕ19

33

Καραθάνος

Αχιλλέας

ΠΕ19