Μαθητικά Συμβούλια

Το 15μελές συμβούλιο του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας

Πρόεδρος: Λιάνος Κων/νος Γ3
Αντιπρόεδρος: Μπακάλης Σπύρος Γ2
Γραμματέας: Καλαντζή Γεωργία Γ2

Μέλη
Φορτούνης Θωμάς Γ4
Παπαμιχαήλ Δέσποινα Γ3
Καμπόσης Ευάγγελος Β1
Παπαναστασίου Θεοδόσης Γ2
Καραγιώργος Νικόλαος Α2
Ούτος Κων/νος Γ3
Κατσιγιάννης Φώτιος Β1
Τσικέλης Δημοσθένης Β4
Σακελλαρίδη Αγορίτσα Γ2
Χασιώτη Ήρα Γ4
Κεραμιώτη Ηλέκτρα Γ3
Παππάς Νικόλαος Γ1

Αναπληρωματικά μέλη
Παππάς Ιάσωνας Α4
Μπάκου Δήμητρα Γ2
Παπακώστας Αθανάσιος Γ3
Μπομπόκας Ιωάννης Β3
Μαντζάνας αθανάσιος Γ2