Ωρολόγια Προγράμματα των Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεων Γενικού Λυκείου, 2015-2016

 

Γ΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (επιλέγεται μία ομάδα προσανατολισμού και ένα μάθημα επιλογής)

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Θρησκευτικά

1

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Λογοτεχνία

1

Ιστορία

2

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

2

Βιολογία

2

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Φυσική Αγωγή

2

Μαθήματα προσανατολισμού ΑνθρωπιστικώνΣπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

5

Ιστορία

3

Λατινικά

3

Λογοτεχνία

2

Κοινωνιολογία

2

Μαθήματα προσανατολισμού ΘετικώνΣπουδών

Μαθηματικά

5

Φυσική

3

Χημεία

3

Βιολογία

2

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

Μαθήματα προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά

5

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

3

Ιστορία

3

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

Κοινωνιολογία

2

Επιλογής

Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Ελεύθερο Σχέδιο

2

Γραμμικό Σχέδιο

2

Ιστορία της Τέχνης

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)

2

 

Σύνολο

32

 

Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.