Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών

Μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΣΜΥ και του ΓΕΕΘΑ.