Αλλαγές στην κατανομή σχολών σε πεδία, σχολ. έτος 2016-2017


Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης κατανομής Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά πεδία σε μορφή pdf για το σχολ. έτος 2016-2017.

Αλλαγές στις στρατιωτικές σχολές ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ.

Η κατανομή με βάση το Μηχανογραφικό δελτίο  του σχολ. 2015-2016