Κατανομή σχολών σε επιστημονικά πεδία

Μελετώντας το περσινό μηχανογραφικό βλέπουμε την κατανομή των σχολών στα 5 επιστημονικά πεδία . Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ανακοινώθηκαν κάποιες αλλαγές στην κατανομή.