Ενημέρωση μαθητών της Γ' τάξης (2015-2016) σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα.