Τα ονόματα και οι σχολές των επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, 2015

Επιτυχόντες 90%

Επιτυχόντες 10% (2014)

Επιτυχόντες 10% (2013)

Βάσεις 2015