Ομάδες Προσανατολισμού και Επιστημονικά Πεδία 2015-2016

Σύμφωνα με το νόμο 4327/2015 για τις ομάδες προσανατολισμού της Γ' Λυκείου του σχ. έτους 2015-2016 και για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν τα παρακάτω:

 

Οι σχολές ανά πεδίο για το σχ. έτος 2015-2016 και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων