Χρήσιμα για τις εξετάσεις

Καλή επιτυχία

Οι μαθητές της Γ' Λυκείου μπορούν να ενημερώνονται για τις εξετάσεις στις παρακάτω συνδέσεις:

 Πρακτικές συμβουλές για τις εξετάσεις και τη διαχείριση του άγχους