Πενθήμερη Εκδρομή στη Βουδαπέστη και στη Βιέννη, 2016